finpro.fi sivuston käyttöehdot

finpro.fi sivuston käyttöehdot

Finpro on laatinut nämä verkkosivut finpro.fi palvellakseen asiakkaitaan paremmin ja jakaakseen entistä monipuolisemmin tietoa kansainvälistymisestä. Rekisteröityminen on maksutonta. Tervetuloa sivujen käyttäjäksi.

Finpron verkkosivujen käyttö ja rekisteröityminen edellyttävät seuraavien ehtojen hyväksymistä. Avaamalla nämä sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, ellet hyväksy näitä ehtoja. Finprolla on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne.

Finpron verkkosivujen sisältämiin e-palvelujen yksittäisiin asiakirjoihin ja/tai palveluihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin/palveluihin sovelletaan lisäksi ko. erityisehtoja.

Finpron verkkosivujen käyttö

Finpron verkkosivuja saa tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaa niistä osia sekä käyttää niitä yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Sivuston sisältö ja kuvamateriaali ovat Finpron tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta ja Suomen tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole ilmoitettu.

Sivujen käyttö ja kopiointi muuhun kuin omaan käyttöön, siirtäminen, jakeleminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Finpron kirjallista etukäteislupaa.

Finpron julkaisemien tiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, jos tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta ja muuta suojaoikeutta sekä johtaa rangaistukseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Finpron verkkosivujen toiminnallisuus, sisältö ja Finpron vastuu vahingoista

Finpro tarjoaa sivut lukijoilleen sellaisena kuin ne ovat sekä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja ja rajoittaa niille pääsyä. Finpro ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Finpro ei myönnä takuita siitä, että aineisto soveltuu johonkin käyttötarkoitukseen eikä se vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka sivustojen sisältämän tiedon käyttäminen voi aiheuttaa.

Linkit Finpron verkkosivuilla

Mikäli Finpron verkkosivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluun, ei Finpro vastaa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Kolmannen osapuolen sivujen käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Tutustu sivujen käyttöehtoihin ja hyväksy ne ennen käytön aloittamista.

Käyttäjän tai ulkopuolisen Finpron verkkosivuille lähettämä materiaali

Lähettämällä Finprolle osoitettua tilaamatonta aineistoa (esimerkiksi palaute) sähköpostilla tai verkkosivujen kautta, käyttäjä samalla luovuttaa Finprolle ja sivujen käyttäjille veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Kaikki käyttäjän tai muun ulkopuolisen sivustoille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on siis julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä ja tällaista aineistoa saa käyttää, jäljentää, jakaa, muuttaa, kehittää tai muutoin hyödyntää.

Finpro ei tarkasta luovutetun aineiston sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä ota mitään vastuuta sen sisällöstä. Lähettäjä hyväksyy ja vahvistaa verkkosivustollemme lähettämänsä aineiston, että se on hänen omaansa tai että hänellä on lupa sen lähettämiseen ja että aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Finpro edellyttää myös, että aineiston lähettäjä on käyttänyt varotoimia löytääkseen ja poistaakseen mahdolliset virukset aineistosta. Finprolla on oikeus poistaa sille lähetetty aineisto sivustosta milloin tahansa.

Henkilötietosuoja ja kävijöiden tunnistus

Finpro noudattaa henkilötietolain säännöksiä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä. Rekisteriselosteemme linkistä rekisteriseloste. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen sivun käyttäjän kysymyksiin vastaamiseksi, pyyntöjen tai palvelujen täyttämiseksi tai muuhun vastaavaan interaktiiviseen toimintaan.

Finpro voi käyttää saamiaan henkilötietoja sisäiseen tutkimukseen. Finpro voi myös antaa yhdistettyjä tilastoja ja yleistä tietoa Finpron asiakkaista, myynnistä, kävijämäärien vaihtelusta ja muista sivustoon liittyvistä tiedoista hyvämaineisille kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot ja yleiset ehdot eivät sisällä tietoja, joiden avulla yksityinen henkilö voitaisiin tunnistaa.

Finpro voi joskus siirtää sivuston käyttäjän tietokoneeseen tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Näistä tunnisteista käytetään nimitystä evästeet (cookies). Evästeiden avulla Finpro voi parantaa sivustoa. Jollet halua vastaanottaa evästeitä, voit estää niiden siirtymisen koneellesi web-selaimeen tehtävällä asetuksella. Tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia.

Finpron ja sen yhteistyökumppanien logojen ja tavaramerkkien käyttöehdot

Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat Finpron tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Niiden kopioiminen, siirtäminen, jakeleminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole Finpron tai sen yhteistyökumppanin kirjallista etukäteislupaa.

Muut ehdot

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei näihin käyttöehtoihin liittyviä erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa.