Cleantech Finland

Mistä ohjelmassa on kyse?

Kansallinen Cleantech Finland -ohjelma tukee Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvua. Cleantech Finland rakentaa Suomen mainetta johtavana ympäristömaana ja puhtaan teknologian parhaana toimittajana. Cleantech Finland -brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Finpro.

Cleantech Finland kokoaa yhteen johtavat suomalaiset cleantech-yritykset ja cleantech-sektorin kehitystä tukevat organisaatiot. Cleantech Finlandin jäsenyys tarjoaa yritysten käyttöön kattavan, tehokkaan ja kansainvälisen markkinointiviestintäpalveluiden kokonaisuuden. Cleantech Finland -ohjelma alkoi vuonna 2008 ja jatkuu ainakin vuoden 2015 loppuun asti.

Kohderyhmä

Toiminta muodostuu kansainvälistymisen edistämistoimista, joita kootaan yhteisen sateenvarjon, Cleantech Finland -brändin alle. Toiminnan kautta brändille rakennetaan tunnettuutta hyödyntäen jo maailmalla menestyneiden yritysten mainetta kaikkien suomalaisten ympäristöliiketoimintaa harjoittavien eduksi.

Aikataulu

Cleantech Finlandin pitkän aikavälin tavoitteena on profiloida Suomi johtavaksi cleantech-maaksi valituilla markkina-alueilla vuoteen 2012 mennessä. Cleantech Finland -tavaramerkki rekisteröitiin tammikuussa 2007.

Lisätietoja

Kaisa Hernberg
kaisa.hernberg(a)finpro.fi
+358 40 562 3242

www.cleantechfinland.com
www.youtube.com/cleantechfinland