Export Finland

Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka verkottaa yrityksen tehokkasti ja kulkee mukana kaikissa kansainvälistymisen vaiheissa.

Invest in Finland

Invest in Finland hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

Visit Finland

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Cleantech Finland

Cleantech Finland auttaa alalla toimivia suomalaisyrityksiä löytämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoimaan osaamistaan sekä kehittämään yhdessä kansainvälisesti kiinnostavaa tarjoomaa.

FinlandCare

Vuonna 2012 käynnistyneen Finpron ja työ- ja elinkeinoministeriön FinlandCare-ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat suomalaisten terveydenhoito- ja hyvinvointialan yritysten kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Food from Finland

Food from Finland on elintarvikealan Team Finland- vientiohjelma. Ohjelman tavoitteisiin kuuluu Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Liity nyt mukaan ohjelmaan!

Finland Maritime and Offshore

Finland Maritime and Offshore kasvuohjelma on tarkoitettu suomalaisille yrityksille, jotka toimivat laivanrakennuksen, offshoren, sekä erilaisten meriteollisuuden teknologioiden ja rakentamisen parissa. Tavoitteena on lisätä ohjelmaan liittyvää kansainvälistä liiketoimintaa vähintään 500 miljoonalla eurolla vuosina 2015–2017.

Future Learning Finland

Future Learning Finland on vuonna 2011 toimintansa käynnistänyt kansallinen koulutusvientiklusteri, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Ohjelman tavoitteena on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Luovimo

Luovimo on kansainvälistymisohjelma luoville aloille, joka aktivoi eri toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee kansainvälistä kasvua. Luovimon pääpaino on konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä.

Finpro Team Finlandissa

Finpro toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Olemme läsnä yli 40 eri maassa eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen verkostomme on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisen yrityskentän, eri toimialojen ja paikallisten markkinoiden asiantuntemusta.