Uutiset

Käy tutustumassa Team Finland markkinoiden mahdollisuudet -palveluun

Markkinaoivalluksia suomalaisen pk-yrityksen kasvun vauhdittamiseen.  Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu valjastaa Team Finland globaalin verkoston markkinaymmärryksen ja liiketoimintaosaamisen suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen avuksi.

Team Finland -kasvuohjelmat

Team FinlandFinpron tehtävänä on auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla, hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja ja lisätä ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Suomalaisten yritysten kasvun tukemiseksi Finpro operoi Team Finland -kasvuohjelmia, joille Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen. Ohjelmissa pyritään erityisesti pk-yritysten viennin kasvuun ja kansainvälistymisen nopeuttamiseen. Saman alan yrityksiä ryhmäksi kokoamalla ja yhteisellä tarjoomalla saadaan suurempi vaikuttavuus kohdemarkkinoilla.

Export Finland

Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka verkottaa yrityksen tehokkasti ja kulkee mukana kaikissa kansainvälistymisen vaiheissa.

Invest in Finland

Invest in Finland hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

Visit Finland

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Finpro Team Finlandissa

Finpro toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Olemme läsnä yli 31 eri maassa eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen verkostomme on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisen yrityskentän, eri toimialojen ja paikallisten markkinoiden asiantuntemusta.