Export Finland

Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka verkottaa yrityksen tehokkasti ja kulkee mukana kaikissa kansainvälistymisen vaiheissa.

Invest in Finland

Invest in Finland hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

Visit Finland

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Cleantech Finland auttaa alalla toimivia suomalaisyrityksiä löytämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoimaan osaamistaan sekä kehittämään yhdessä kansainvälisesti kiinnostavaa tarjoomaa.

Vuonna 2012 käynnistyneen Finpron ja työ- ja elinkeinoministeriön FinlandCare-ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat suomalaisten terveydenhoito- ja hyvinvointialan yritysten kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Food from Finland on elintarvikealan Team Finland- vientiohjelma. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland-toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja suomalaisten elintarvikealan yritysten kesken. Liity nyt mukaan ohjelmaan!

Future Learning Finland on vuonna 2011 toimintansa käynnistänyt kansallinen koulutusvientiklusteri, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Ohjelman tavoitteena on suomalaisen koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.

Luovimo on kansainvälistymisohjelma luoville aloille, joka aktivoi eri toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee kansainvälistä kasvua. Luovimon pääpaino on konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä.

Finpro Team Finlandissa

Finpro toimii Team Finlandissa suomalaisten yritysten kumppanina maailmalla. Olemme läsnä yli 40 eri maassa eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen verkostomme on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisen yrityskentän, eri toimialojen ja paikallisten markkinoiden asiantuntemusta.