Finpro tarjouspyynnöt

Finpron tarjouspyynnöt

Finpron tarjouspyynnöt

Tältä sivulta löytyvät Finpron avoimet tarjouspyynnöt, jotka ovat EU kynnysarvon ylittäviä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).
Hankintailmoitus on julkaistu EU-kynnyksen ylittävänä hankintana Hilma-järjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.
 
On this page you will find Finpro’s open tenders. The procurement procedure to be applied is as specified in the applicable laws. The value of the procurement exceeds the EU threshold. The Finnish Act of Public Contracts (1397/2016) will be applied.
The procurement documents are available at: www.hankintailmoitukset.fi.