Arvot ja yrityskulttuuri

Hyvät asiakassuhteet ja toimialatuntemus menestystekijöinä

Meillä olennaista on ymmärtää suomalaisen yrityksen tarpeita ja haasteita, osata yhdessä heidän kanssaan tulkita ja hyödyntää kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia, hallita niihin liittyviä riskejä ja edistää asiakkaidemme menestymistä eri markkinoilla. Samat vaatimukset koskevat Suomessa työskenteleviä konsulttejamme – odotamme vankkaa toimialaosaamista ja suomalaisen yrityskentän tuntemusta. Näin verkostossamme ja Suomessa työskentelevät Finprolaiset yhdistävät parhaan osaamisensa. Usein yhteistyö käynnistyy asiakkaidemme liiketoimintasuunnitelmien tarkastelusta, kansainvälistymisedellytyksien varmistamisesta ja näin työ vientikeskustemme asiantuntijoiden kanssa voi nojata hyvään valmistautumiseen.

Toimintaamme ohjaavat arvomme ovat:

Asiakkaamme menestys

Haluamme tukea asiakkaamme kansainvälistä kasvua parastamme antaen ja tarjota heidän tilanteeseensa sovellettuja ratkaisuja tehokkaasti ja innovatiivisesti palveluitamme uudistaen.

Avoimuus ja yhteistyö

Toimimme asiakkaidemme, kumppaneidemme ja oman henkilöstömme kanssa avoimesti ja arvostavasti hyvässä yhteistyössä ja monipuolisia vuorovaikutustapoja hyödyntäen.

Osaaminen ja jatkuva kehittyminen

Kehitämme omaa osaamistamme ympäristöämme aktiivisesti tutkien, yhdessä oppien, osaamistamme jakaen ja toimintaamme jatkuvasti reflektoimalla.
 

Sitoutuminen työhön ja sen kehittämiseen

Kannamme vastuumme omasta työstämme laaja-alaisesti, kehitämme sitä jatkuvasti saamamme palautteen ja ympäristön muutoksia ennakoiden