Finpro työnantajana

Henkilöstöpolitiikkamme on tasa-arvoinen ja kulttuurien väliset erot huomioiva sekä aitoon yhteistyöhön kannustava. Osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat painopistealueitamme, henkilöstöä kannustetaan ja tuetaan itsensä ja työnsä kehittämiseen Finpron tarjoamien kehitysmahdollisuuksien tai omaehtoisen kouluttautumisen kautta.

Toimistoympäristössämme on otettu huomioon vihreät arvot matkustuspolitiikassa, virtuaalikokouksissa – ja koulutuksessa, sisäisten sähköisten järjestelmien käyttöönotossa, it- ja toimistotarvikehankinnoissa. Kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnan muuttuvat haasteet luovat organisaatiollemme sen johtamiseen ja kehittämiseen oman ulottuvuutensa.

Liiketoimintamme tehokkuuden varmistamiseksi meillä on hyvä kansainvälinen sisäinen asiantuntijajoukko: heidän aluettaan on toimintojen ja osaamisen kehittäminen, markkinointi ja viestintä, henkilöstöpalvelut, talous- ja tietohallinto. Näissäkin tehtävissä vaatimukset haastavat laajasti, oman alueen ammattiosaamisen rinnalla tarvitaan hyvää kansainvälistä näkökulmaa ja sujuvaa yhteistoimintaa. Vahva kehittämishalu ja tavoite olla oman alansa edelläkävijä on odotuksemme jokaiselle näissä tehtävissä toimivalle.

Innostava työ kansainvälisessä ympäristössä

Työ Finprossa tarjoaa mainion mahdollisuuden hyödyntää ja kasvattaa monipuolista osaamista. Me finprolaiset työskentelemme suomalaisten yritysten kansainvälistymisen konsultteina ja asiantuntijoina. Osalla meistä tehtävänä on luoda asiakastyölle onnistumisen edellytykset, kehittää ja tuottaa sisäisiä palveluja, jotta konsulttimme voivat keskittyä omaan työhönsä asiakkaidemme parhaaksi. Yhtä kaikki organisaatiomme on viritetty asiakkaidemme ja suomalaisen menestyksen edistämiseen maailman markkinoilla.

Tarjoamme mahdollisuuksia maailmalla

Meistä kaksi kolmasosaa toimii maailmalla: vientikeskuksissa työskentelee asiantuntijoita – konsultteja ja markkina-analyytikkoja. Tärkeätä on heidän osaamisensa paikallisista markkinoista, tunnistaa ja ennakoida niillä tarjoutuvat mahdollisuudet suomalaisille yrityksille, tuntea talouselämän ja eri toimialojen käytännöt sekä kulttuurin erityispiirteet.

Finpro is ranked as an Attractive Employer