Uutiset

Takaisin

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki innostui suomalaisosaamisesta

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki innostui suomalaisosaamisesta

Finpron Kehittyvät Markkinat –kasvuohjelma järjesti Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) -vierailun Team Finland –talossa 3.10.2017.

Lue lisää ERBD:stä: http://www.ebrd.com/home

Tapahtumassa Philip ter Woort, EBRD:n Business Development Director, avasi EBRD:n tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, sekä esitteli pankin toimintaa eri sektoreilla. Suomi on yksi pankin rahoittajista, mutta suomalaiset yritykset osallistuvat pankin hankkeisiin vähäisessä määrin.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki perustettiin vuonna 1991 tukemaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden, Baltian sekä entisen Neuvostoliiton tasavaltojen siirtymistä demokratiaan ja avoimeen markkinatalouteen. Sen päätehtävänä on myöntää pitkäaikaisia lainoja, pääomainvestointeja ja takuita sekä yksityisen että julkisen sektorin hankkeisiin. Viime vuosina EBRD:n voimavaroja on siirretty Euroopasta itään ja etelään: Keski-Aasiaan, Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan.

Tapahtuma keräsi paikalle yli 35 kuuntelijaa suomalaisista yrityksistä. EBRD:n osuuden jälkeen Finpro ja Tekes esittelivät energiaan (jätteestä energiaksi ja bioenergia), älykkääseen energiaan sekä kriisiliiketoimintaan (kehittyvät markkinat -ohjelma) keskittyvää ohjelmatoimintaansa lyhyesti.  Lopussa vierailla oli mahdollisuus one-to-one tapaamisiin Philip ter Woortin kanssa.

Suomalaisyritykset herättivät pankin edustajassa välitöntä kiinnostusta ja kumpusivat useita hanke-ideoita.

Philip ter Woort kannusti yrityksiä lähestymään pankkia rahoitettavien ideoiden kanssa muutaman sivun selkeällä suunnitelmalla.

Uskomme, että tällainen yhteistyö avaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja jatkamme pitkäjänteistä työtä EBRD:n kanssa.
 

Yhteistoiminta EBRD:n kanssa jatkuu seminaarin ja temaattisten työpajojen muodossa maaliskuussa 2018.

 

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin.