Uutiset

Suomalaisista terveysalan yrityksistä koostuva kymmenen yrityksen delegaatio vieraili Riadissa lokakuussa 2017

Suomalaisista terveysalan yrityksistä koostuva kymmenen yrityksen delegaatio vieraili Riadissa lokakuussa 2017

Finpro järjesti yhdessä Tekesin, Suomen Riyadhin suurlähetystön ja paikallisen Team Finland neuvonantajan kanssa yritysdelegaatiomatkan Saudi-Arabiaan lokakuussa 2017. Aloite tälle vierailulle tuli Saudi-Arabian ministeriöstä.

Työ saudi-arabialaisten kanssa on ollut pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Elokuussa 2017 allekirjoitettiin yhteisymmärrysasiakirja (MoU) saudi-arabialaisten kanssa, lue lisää. Seuraava askel terveysalan vienninedistämistyössä on jo sovittu ministeri Mattilan vierailu Saudi-Arabiaan tammikuussa 2018.

Lokakuun vierailu tapahtui Saudi Arabian terveysministeriön toiveesta ja sen tarkoituksena oli esitellä yritysten tuotteet ja palvelut ministeriön valitsemille julkisen sektorin eri alueiden vastuuhenkilöille sekä tutustua laajemmin myös Saudi Arabian terveystoimijoihin.  Matkalla tavattiin myös yksityisen sektorin edustajia. Lisäksi vietiin eteenpäin pitemmän tähtäimen kehitysprojektia yliopistosairaaloiden yhteistyötä silmällä pitäen.  Saudi Arabian terveysministeriö haluaa yhteistyön Suomen kanssa olevan operatiivista ja tuloksekasta kummallekin maalle.

-    Asioita on viety hyvin eteenpäin ja nyt se tuottaa tulosta! Sen näkee nyt myös tämän matkan saavutuksista, jossa yritykset pääsivät jo hyvin konkreettisiin keskusteluihin ostoista päättävien tahojen kanssa. Työtä jatketaan ja lisää yrityksiä kutsutaan mukaan, kertoo johtaja Meria Heikelä Finpron terveystiimistä.

Mukana yritysdelegaatiossa oli seuraavat yritykset: Commit, Fastroi, Goodlife Technology, HUR, Icare & Oscare, JAMK (=Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Nightingale Health, Stennova, Video Visit sekä David Health Solutions.

-    Finpron organisoimat delegaatiomatkat ovat olleet erinomainen lisätuki Stennovan Lähi-Idän markkinoille laajentumisessa. Saudi-Arabiassa Memorandum of Understanding (MoU) Business delegaation mukana oleminen avasi suoran kanavan Saudi-Arabian Terveysministeriöön. Lisäksi, Suurlähettilään mukana oleminen yritysvierailuilla auttoi avaamaan neuvottelut näissä yrityksissä, kertoo Miko Stenman Stennovasta.

-    Henkilökohtaiset suhteet ovat avainasemassa Saudi-Arabiassa, mutta myös paikallinen läsnäolo on erityisen tärkeää jotta asiat menevät eteenpäin myös silloin, kun et itse ole paikalla.

- Tähän tarvitaan paikallinen partneri, jonka löytämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Itsellä tähän kului useita vuosia, mutta nyt osana Alliancea meillä on vahva jalansija Lähi-Idässä ja voimme tarjota apua myös muille Lähi-Idän Medical & Health markkinasegmentistä kiinnostuneille, Miko Stenman jatkaa.

Yritykset vierailivat Terveysministeriön lisäksi  paikallisessa sairaaloissa sekä tapasivat muitakin merkittäviä avainhenkilöitä. Suomen Riadin-suurlähetystö osallistui tapaamisiin ja järjesti delegaatiolle verkostoitumisvastaanoton suurlähettilään residenssissä.

Tapahtumaan osallistui Saudi-Arabian terveysalan toimijoiden edustajia ja vaikuttajia
Yritykset olivat todella tyytyväisiä matkan antiin ja uskovat, että vierailu avasi ovia suoralle liiketoiminnalle Saudi-Arabiassa.

-    Jyväskylän Ammattikorkeakoulun näkökulmasta matkan tarkoituksena oli JAMKin terveysalan koulutusvientituotteiden esittely ja markkinointi. Toisena tavoitteena  oli vahvistaa JAMKin osaamisen ja koulutuksen vientiä yhteistyössä suomalaisten terveysalan yritysten kanssa.

- Koulutustuotteiden tarjonta liittyi bachelor ja master degree koulutuksiin, master class ja intensiiviviikko tuotteisiin. Sisältönä oli mm. terveyden edistäminen, ikääntyneiden kotihoito ja teknologiset ratkaisut,
kertoo Kare Norvapalo, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehityspäällikkö

-    Vierailut paikallisissa yksityissairaaloissa osoitti näiden korkean tason. Toinen, juuri valmistunut sairaala oli huomioinut todella hienosta potilaslähtöisyyden toiminnassaan ja hyödyntänyt luovasti visuaalisia ratkaisuja. Lisäksi saimme paljon lisätietoa Saudien terveydenhuollon nykytilanteesta ja Saudi Vision 2030 ohjelmasta, mikä auttaa merkittävästi jatkotoimenpiteiden suunnittelussa, Kare Norvapalo jatkaa.


Lue myös: Saudi Arabian terveysministeri Suomessa – yhteistyö ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa syventyy

Saudi Arabian company looking for Dental Anesthesia manufacturer