Uutiset

Takaisin

Ohjelmayhteistyö tuo selkeyttä Team Finland -asiakkaille

Ohjelmayhteistyö tuo selkeyttä Team Finland -asiakkaille

Finpron ja Tekesin yhteinen ohjelmatyö sekä helpompi pääsy kaupallisten kansainvälistymispalveluiden äärelle uusien setelityyppisten rahoituspalvelujen avulla tuovat konkreettista helpotusta kansainvälistyvien pk-yritysten elämään.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuun lopulla työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Team Finland -toiminnan, -vaikuttavuuden ja -tehokkuuden parantamiseksi. Hallitus käsitteli työryhmän väliraporttia 21.11. strategiakokouksessaan.

Yksi välittömästi toteutettavia toimenpiteitä on Finpron 33 kasvuohjelman ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin 11 innovaatio-ohjelman kokoaminen Team Finland -ohjelmiksi kuuden teemakokonaisuuden alle. Sekä Tekesin että Finpron yhteisiä asiakkaita palvellaan jatkossa näissä kuudessa teemallisessa ohjelmakokonaisuudessa (biotalous & cleantech, digitalisaatio, hyvinvointi ja terveys, arktinen liiketoiminta, matkailu, erityisteemat). Samat peruspalvelut, kansainvälistymisen palvelut ja innovaatiopalvelut säilyvät myös uusissa, yhteisissä Team Finland -ohjelmissa.

”Finpro ja Tekes ovat jo aloittaneet teemoittain yhteisen suunnittelun, ja yhteistyötä on tiivistetty koko ajan matkan varrella. Uudistuksia haetaan entistä selvemmin asiakasrajapintaan, eli tarjoamme selkeämmän, kattavamman ja vaikuttavamman palvelukokonaisuuden, joka lähtee yritysten tarpeista. Sekä kansainvälistymisneuvonnan että rahoituksen kannalta tarjoamme jatkossa isompia ja pienempiä ohjelma- ja projektikokonaisuuksia teemakokonaisuuksissa,” sanoo Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi.

Yhteistyötä ohjelmien välillä on ollut tähänkin asti, mutta silti kokonaisuus on ajoittain näyttäytynyt yritysten näkökulmasta sekavana. Nyt ohjelmatyön uudistamista tullaan tekemään tiiviisti yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Toinen toteutettava kokonaisuus on kansainvälistymistä tukevan palvelusetelin käyttöönotto.

”Tekesin tarjoaman rahoituksen avulla tuetaan yritysten mahdollisuuksia saada helpommin käyttöönsä räätälöityjä kansainvälistymispalveluita myös yksityisiltä markkinoilta. Setelityyppisen rahoituksen avulla yritys voi hankkia palveluita esimerkiksi tulevasta avoimesta maa- ja toimialakohtaisesta kaupallisten asiantuntijoiden konsulttirekisteristä. Se perustuu jo olemassa olevaan Finpron asiantuntijarekisteriin, joka täydentyy Saksan kauppakamarin ja muiden verkostojen asiantuntijoilla,” kertoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Uudistukset ovat jo käynnissä. Uusi setelityyppinen rahoitus tulee käyttöön heti vuoden 2017 alussa. Finpron ja Tekesin yhteinen teemapohjainen ohjelmakokonaisuus esitellään myöhemmin keväällä.

Jo nyt Finprolla on rekisteri kaupallisista konsulteista, joka on yritysten käytettävissä ja johon heillä on pääsy Finpron avulla. Myös marketopportunities.fi -palvelu avaa jo nyt markkinoiden mahdollisuuksia suomalaisyritysten lähtökohdista.

Lisätietoja:

Jusa Susia, Director, Customer Relations, Finpro, sp. jusa.susia(at)finpro.fi, tel. 040 343 3321

Mika Lautanala, johtaja, Strategia ja ohjelmat, Tekes, sp. mika.lautanala(at)tekes.fi, puh. 050 557 7838 

Tomi Korhonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Tekes, sp. tomi.korhonen(at)tekes.fi, puh. 040 449 9575

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, sp. hetta.huittinen(at)finpro.fi, tel. 040 033 9597

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. www.finpro.fi  Finpro – kasvua Suomeen

Finpro johtaa lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Food from Finland ja FinlandCare. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.teamfinland.fi

Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes vauhdittaa suomalaisten yritysten kasvua ja auttaa niitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Tekesin päämääränä on kasvattaa innovaatiovetoista vientiä ja lisätä Suomen innovaatioympäristön houkuttelevuutta.  

Tekesin asiakkaina on vuosittain noin 3 000 yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Tekesillä on tänä vuonna käytettävissä runsaat 400 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien rahoitukseen.
www.tekes.fi

Finpro ja Tekes ovat osa Team Finland -verkostoa.