Uutiset

Takaisin

Suomalainen Norsepower liikuttaa laivoja mekaanisella purjeella

Suomalainen Norsepower liikuttaa laivoja mekaanisella purjeella

Finpron Maritime and Offshore -kasvuohjelman jäsenyritys Norsepowerin myynnistä lähes sata prosenttia menee vientiin. Finpro on auttanut Norsepoweria kansainvälistymisessä niin toimituksiin liittyvissä käytännön asioissa kuin uusien potentiaalisten kontaktien luomisessa.

Mekaanisia purjeita valmistavan suomalaisyritys Norsepowerin viimeisimmät vuodet ovat sujuneet enemmän kuin suunnitelmien mukaan. Ensin tuli toimitus hollantilaisomisteiselle Bore-varustamolle. Tätä seurasi sopimus Viking Linen Viking Grace -aluksesta. Viimeisimpänä yrityksen roottoripurje asennetaan tanskalaisen varustamojätti Maerskin tankkeriin. Mistä merenkulkualaa mullistavassa teknologiassa oikein on kyse?

Vaikka Norsepowerin roottoripurjeteknologia on tuoretta, perusideat sen takana ovat enemmän kuin aikaa nähneitä.

– Periaatteessa meidän tuotteemme tekee samaa asiaa kuin purjeveneen purje eli työntää laivaa eteenpäin, sanoo Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski.

Avainasemassa on fysiikan ilmiö, jota kutsutaan Magnus-efektiksi. Kyse on erityisesti pallopeleistä tutusta ilmiöstä, jossa pyörivä pallo kaartaa poispäin suorasta lentoradastaan. Yksinkertaisuudessaan pyörivä liike vaikuttaa palloon kohdistuvan ilmavirtauksen nopeuteen siten, että ilmavirtaus hidastuu sillä puolella palloa, jolla kierre ja ilmavirtaus kulkevat eri suuntiin.

Teknologian rahoittamisessa mukana on ollut Tekes. Kansainvälistymiseen apua on tullut Finprolta. Norsepower on ollut mukana esimerkiksi Japaniin suuntautuneella delegaatiomatkalla ja osallistunut Finpron tapahtumiin, joista on löytynyt runsaasti hyödyllisiä kontakteja.

– Apu on ollut myös hyvin käytännöllistä liittyen kansainvälistymisen erilaisiin teknisiin seikkoihin. Finprolta tukea on tullut myös tiedotustyöhön, Riski kertaa.

Potentiaali avautuu

Norsepowerin roottoripurje koostuu korkeasta suorasta ympyräsylinteristä, joka pyörii sähköllä. Kun sylinteri altistetaan läpivirtaavalle tuulelle, magnus-efekti syntyy sen ympärille. Koska sylinteri on pultattu vakaasti laivan kanteen kiinni, roottoripurje työntääkin laivaa eteenpäin.

– Tyypillisen roottoripurjeasennuksen mukanaan tuoma työntövoima keventää aluksen pääkoneen kuormaa ja säästää polttoainetta kymmenestä jopa kahteenkymmeneen prosenttia, Riski kiteyttää.

Laivojen lisäksi roottoripurje tuntuu vievän eteenpäin Norsepowerin liiketoimintaa varsin vauhdikkaasti. Esimerkiksi nykyinen seitsemän hengen tiimi ja kuluvan vuoden noin miljoonan euron ennustettu liikevaihto kasvavat todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Tämän lisäksi jokaisella saadulla tilauksella, joiden tyypillinen arvo vaihtelee miljoonasta kahteen miljoonaan, on merkittävä vaikutus alihankkija- ja toimittajaverkostoon.

Nimenomaan Norsepowerin ratkaisun mukanaan tuomat polttoainesäästöt kiinnostavat merenkulkualan suuria pelureita. Suuret matkustajalautat ja rahtialukset kuluttavat tuhansia litroja polttoainetta tunnissa. Siinä määrässä muutamien prosenttienkin säästö polttoaineenkulutuksessa näkyy tuntuvasti loppulaskussa.

Silti hyväkään teknologia ei itse myy itseään. Tämän myös Norsepower on saanut huomata.

– Aika isoja prosesseja ovat nämä diilit. Maerskin kanssa kesti yli 2 vuotta, ennen kuin homma saatiin maaliin. Merellä operoimisessa on omat erityisvaatimuksensa, jotka koskevat esimerkiksi alusturvallisuutta. Yksityiskohtia on todella paljon, Riski kommentoi.

Suuret yritykset ovat myös tottuneet saamaan runsaasti kokeilutarjouksia ja -ideoita, eivätkä ne tartu mihin tahansa teknologiaan. Norsepower oli Maerskin kanssa sikäli hyvässä asemassa, että ensimmäinen kontakti tuli tanskalaisyritykseltä itseltään.

– Kehitimme ensimmäistä prototyyppiä ja yritystä kaikessa rauhassa puolitoista vuotta. Tämän jälkeen saimme maailmalle uutisen prototyypin valmistumisesta. Ilmeisesti joku Maerskilla luki uutisen, koska pian meitä lähestyttiin ja pyydettiin kertomaan lisää. Innovaatiomme oli noteerattu, Riski toteaa.

Kyse on toimialan näkökulmasta huomattavasta referenssistä. Tulevia tilauksia löytynee ongelmitta, kun Norsepowerin roottoripurje kohoaa Maerskin kannella.

Lisätietoja:

Ulla Lainio, Arctic Maritime and Offshore from Finland -kasvuohjelman johtaja, Finpro

P. + 358 403433357, email: ulla.lainio@finpro.fi