Uutiset

Takaisin

Paikkatietoalan yritykset kokoontuivat yhteistyön hengessä!

Paikkatietoalan yritykset kokoontuivat yhteistyön hengessä!

Paikkatietoalalla tapahtuu paljon ja kansainvälisiä mahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille yrityksille eri puolilla maailmaa. Maanmittauslaitos (MML) ja Suomen paikkatietoklusteri (FLIC) ovat työstäneet kansallisen paikkatietoalan vientistrategiaa tuleviksi vuosiksi.

Finpro järjesti 18.10 tilaisuuden, jossa Maanmittauslaitos ja Suomen paikkatietoklusteri esittelivät kansainvälistymisstrategian, jota työstetään nimellä "Land admnistration from Finland". Yritykset sekä Maanmittauslaitoksen asiantuntijat miettivät tilaisuuden työpajoissatoimenpiteitä, joilla strategian kokonaisuudet käytännössä toteutetaan. Toimenpiteet listattiin ja työpajan tulosten perusteella luodaan uusi toimintamalli, jolle etsitään rahoitusta. Tilaisuus oli jatkoa vuosi sitten käynnistyneelle yhteistyölle Maanmittauslaitoksen, Maailmanpankin, paikkatietoklusterin, Finpron, Tekesin ja ulkoministeriön välillä. Yhteiselle toiminnalle halutaan luoda selkeät puitteet, ja yrityskiinnostus yhteistoimintaan on vahvaa. Tilaisuudessa yritykset pääsivät etsimään yhteistyömahdollisuuksia ja pohtimaan kansainvälistymismahdollisuuksia.

Maanmittauslaitos on sitoutunut kansainvälisen toiminnan suunnitelmaan ja tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten, eurooppalaisten sekä globaalien organisaatioiden kanssa, sekä osallistuu erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin, jotka vahvistavat kuvaa Maanmittauslaitoksesta, ja Suomesta teknologisesti kehittyneenä ja innovatiivisena toimijana.

Uskomme vahvasti, että tämänkaltainen yhteistyö eri toimijoiden ja yritysten kesken tuottaa tulosta ja kannattaa myös muilla alueilla.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja hankkeisiin sekä useiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Maanmittauslaitos toimii tarvittaessa ulkoasianministeriön toimeksiannosta valvojana kehitysyhteistyöhankkeissa.

Maanmittauslaitoksen kansainvälisen toiminnan painopiste on vuosina 2013–2017 Euroopan unionissa. Tärkeimmät kansainvälisen toiminnan foorumit ovat Euroopan maanmittauslaitosten välinen yhteistyö, erityisesti pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Baltian maiden kanssa ja EuroGeographics-yhteistyö). Maanmittauslaitos osallistuu myös YK:n toimintaan, valittujen alan järjestöjen toimintaan ja konferensseihin sekä kansainvälisten normien ja säännösten valmistelu.

Suomen Paikkatietoklusteri (FLIC)

Finnish Location Information Cluster on vuonna 2013 perustettu paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin. Tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

Lisätietoja: Kehittyvät Markkinat -kasvuohjelma
Jyrki Härkki, jyrki.harkki@finpro.fi
Elina Warsta, elina.warsta@finpro.fi
Terhi Rasmussen, terhi.rasmussen@finpro.fi
Sofia Nyholm, sofia.nyholm@finpro.fi