Uutiset

Takaisin

Australiassa hyviä mahdollisuuksia suomalaisille terveys- ja hyvinvointialan yrityksille

Australiassa hyviä mahdollisuuksia suomalaisille terveys- ja hyvinvointialan yrityksille

Australian talous on kasvanut 26. vuotta peräkkäin ja Economist Intelligence Unit ennakoi kasvun jatkuvan 2,5% vauhdilla seuraavien viiden vuoden ajan. Australia onkin yksi maailman rikkaimmista maista.

Finpron Intia Apac regioonan aluejohtaja Juha Miikkulainen toteaa, että vakaan ja kasvavan talouden lisäksi australialaisten kanssa on varsin vaivatonta tehdä kauppaa sillä liiketoimintaympäristö on länsimaalainen. Monilla australialaisilla yrityksillä on myyntikanavia myös Kaakkois-Aasian suuntaan. Terveydenhuollon kulujen osuus bruttokansantuotteesta nousi ensimmäistä kertaa yli 10% vuosina 2015 ja 2016. Tämä tarkoittaa sitä, että Australiassa on tarpeita kustannuksia säästäville terveydenhuollon ratkaisulle ja innovaatioille sekä kykyä tehdä tarvittavia investointeja, Miikkulainen jatkaa. 

Suomen ja suomalaisten yritysten kannattaa pyrkiä innovaatioyhteistyöhön australialaisten yritysten, yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.  Kasvava ikääntyvä väestö lisäävät terveyspalvelujen kysyntää Australiassa. Maassa on kysyntää tehokkaammalle ja laadukkaammalle ikääntyneiden hoidolle kaikilla tasoilla. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa, innovointiekosysteemeissä ja digitaalisissa ratkaisuissa on selviä yhteistyömahdollisuuksia.

Finpro ja Team Finland -verkosto järjestivät ministeridelegaatiomatkan Australiaan kartoittamaan maan tarjoamia mahdollisuuksia syyskuussa, 2017. Vierailu keskittyi Australian itärannikolle, Sydneyyn, Melbourneen, Brisbaneen ja Gold Coastille. Kolmessa osavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissä, Victoriassa ja Queenslandissä asuu lähes 20 miljoonaa ihmistä. Tällä vierailulla oli mukana kymmenen terveysalan yritystä: Bluet, Comptel, HUR Australia, Itä-Suomen Yliopisto, Jamix, Merivaara, Navigil, Optomed, Polar Electro Australia, SE Innovations ja Wirepas.

Team Finland –verkosto on tunnistanut Australian tarjoaman potentiaalin ja panostaa suomalaisten yritysten tukemiseen markkinoilla. Australiassa Team Finlandin päätoimijat ovat suurlähetystö ja Suomi-Australia kauppakamari. Suomen Australian lähetystö Canberrassa tuottaa paljon hyödyllistä markkinatietoa suomalaisille yritykselle.

"Suomalaiset yritykset ovat menestyneet hyvin Australiassa ja pyörittävät tänäkin vuonna maassa arviolta yli 2,5 miljardin euron liikevaihtoa. Mahdollisuuksia on kuitenkin vielä paljon uusille tulijoille. Australia on teknologianälkäinen maa, jossa kilpailu ei kuitenkaan vielä ole yhtä kovaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa", muistuttaa Team Finland -koordinaattori Antti Niemelä suurlähetystöstä. "Suomesta käsin katsottuna ei aina huomaa, että Australian suurimmat osavaltiot ovat suurempia talouksia kuin Kaakkois-Aasian mahtimaat", Niemelä jatkaa.

"Australian vierailun tavoitteena oli saada parempi käsitys Australian markkinoista ja edistää suomalaisten yritysten kauppaa alueelle ja katsomme myös Australiaa mahdollisena Gateway:nä  muihin Aasian markkinoihin. " kertoo puolestaan Meria Heikelä Finprosta.

HUR Australia osallistui ministeridelegaatiomatkalle. Suomalaisen HUR:n tytäryhtiö perustettiin Australiaan vuoden 2009 lopulla. Sitä ennen yritys sai Finpron kautta tukea ja markkinatutkimusta. " Meille oli tärkeää saada ensimmäiset toimivat referenssiasiakkaat ja käynnistää paikallinen yliopistoyhteistyö ennen lopullista sitoutumista kohdemarkkinaan. On erittäin tärkeää, että suomalaiset yritykset tutustuvat kohdemaahan paikan päällä ja löytävät sopivat paikalliset yhteistyökumppanit. ", kertoo Ari Kallinen, HUR Australia.

Mukana matkalla oli SE Innovations, joka on suunnannut katseensa Australian markkinoille. "Ministeridelegaatio antoi meille paljon hyvää tietoa Australian markkinoista ja eri osavaltioiden välisistä eroista sekä suunnitelmista. Nyt kartoitamme mistä meidän kannattaa lähteä liikkeelle, tätä valtavaa markkinaa ei voi valloittaa kerralla", kertoo Rauno Saarnio, SE Innovationsista. Myös EU(H2020)projekti, jossa SE Innovations on tytäryritysten kanssa mukana, on herättänyt kiinnostusta Australian suunnalta.

Yritys on jo löytänyt paikallisia ihmisiä, joita voidaan vuoden alussa rekrytoida ja keskustelut ovat käynnissä myös paikallisten partnereiden kanssa. "Paikallisuus ja tuotteen lokalisointi on erityisen tärkeää Australiassa ja vaikka se on haastavaa, markkinoilla on kuitenkin paljon potentiaalia ja selkeä tarve ratkaista esimerkiksi muistisairauksien tuomat haasteet", jatkaa Rauno Saarnio.

Lue myös Australian markkinamahdollisuuksista:

https://www.marketopportunities.fi/australian-company-in-orthopaedic-trauma-field-looking-for-finnish-partners-to-distribute-and-sell-products-either-way

https://www.marketopportunities.fi/australian-provider-of-home-care-solutions-looking-for-finnish-technologies

https://www.marketopportunities.fi/australias-growing-need-for-new-and-sophisticated-investments-in-healthcare-infrastructure

Lisätietoja: Meria Heikelä, meria.heikela@finpro.fi