Finpron organisaatio

Finpro tarjoaa kansainvälisen tason osaamista yritysten käyttöön: Finprolla on lähes 240 asiantuntijaa 37 toimipisteessä 31 eri maassa.

Finpron johtoryhmä 2017

 • Markus Suomi – toimitusjohtaja
 • Antti Aumo – johtaja, ulkomaisten investointien edistäminen
 • Kalle Kivekäs – strategiajohtaja
 • Hanna Koivisto – johtaja, henkilöstöyksikkö
 • Tiina Laino-Asikainen – johtaja, talous ja IT
 • Risto Vuohelainen – johtaja, kansainvälistymispalvelut
 • Paavo Virkkunen - johtaja, matkailun edistäminen
 • Maija Karhusaari – johtaja, markkinointi ja viestintä
 • Pasi Nopanen – johtaja, kansainvälinen verkosto

Vuodesta 1919 asti rekisteröitynä yhdistyksenä toiminut Finpro muuttui Finpro Oy:ksi 1.1.2016. Finpro Oy:n vuoden 2017 hallitus nimitettiin 30.5.2017.

Finpro Oy:n hallitus 2017

 • Puheenjohtaja – Pertti Korhonen,  hallitusammattilainen
 • Varapuheenjohtaja – Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Timo Ahopelto, pääomasijoittaja, Lifeline Ventures
 • Katja Keitaanniemi, liiketoimintajohtaja, Finnvera Oyj
 • Leena Vestala, ylijohtaja, ELY-keskus
 • Miia Porkkala, hallituksen puheenjohtaja,  Aho Group Oy
 • Markku Keinänen, alivaltiosihteeri, ulkoministeriö
 • Antti Zitting, hallituksen puheenjohtaja, Sacotec Components Oy
 • Tuija Keinonen, toimitusjohtaja, Oy Medfiles Ltd
 • Jorma Turunen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry