Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa Finpron toimintaa

Finpron menestystä mitataan toimintamme vaikuttavuudella Suomen kilpailukykyyn ja yritysten kansainväliseen menestykseen. Yhteiskuntavastuu on osa strategiaamme ja tärkeä kehittämisalue.

Suhdettamme asiakkaisiin, jäseniin ja partnereihin leimaa ennen kaikkea toimintamme heidän menestykseensä kansainvälisillä markkinoilla. Tämän työn kulmakiviä ovat Finpron eettiset toimintaperiaatteet, ISO-laatusertifioidut toimintaprosessit, ohjeet salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta, asiakkaan toiminnan ymmärtäminen ja yhteiset tavoitteet asiakkaidemme kanssa. Luomme pitkäaikaisia asiakas- ja partnerisuhteita ja muodostamme erilaisia verkostoja niin kotimaassa kuin kohdemarkkinoilla. Olemme myös aktiivisia jäsenyritystemme verkottajia.

Tarjoamme asiakkaillemme kestävän kehityksen konsepteja ja toimimme aktiivisesti energia- ja ympäristötoimialoilla. Suomi on lähtenyt Finpron luotsaamana valloittamaan maailman ympäristöteknologiamarkkinoita; Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvua tukeva Cleantech Finland -ohjelma rakentaa Suomen mainetta johtavana ympäristömaana sekä puhtaan teknologian parhaana toimittajana.

Henkilöstöpolitiikkamme on tasa-arvoinen ja kulttuurien väliset erot huomioon ottava sekä aitoon yhteistyöhön kannustava. Osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat painopistealueitamme, henkilöstöä kannustetaan ja tuetaan itsensä ja työnsä kehittämiseen Finpron tarjoamien kehitysmahdollisuuksien tai omaehtoisen kouluttautumisen kautta.

Toimistoympäristössämme on otettu huomioon vihreät arvot matkustuspolitiikassa, virtuaalikokouksissa ja -koulutuksessa, sisäisten sähköisten järjestelmien käyttöönotossa sekä it- ja toimistotarvikehankinnoissa.

Kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnan muuttuvat haasteet ovat osa organisaatiomme johtamisen ja kehittämisen teemoja.