Finpro – internationell tillväxt och framgång

Finpro – internationell tillväxt och framgång

Finpro är en nationell organisation som befrämjar finländsk export och internationalisering samt utländska direktinvesteringar i Finland.

Vi öppnar för framtida affärsverksamhetsmöjligheter genom att identiefiera ändringarna på den internationella marknaden. Vi iakttar och analyserar den globala miljön som företagen är verksamma i och använder den information vi samlat in aktivt för att gagna de finländska företagens affärsverksamhet.

Vår kunskap och våra tjänster påskyndar våra kunders framgång i olika skeden av internationaliseringsprocessen; företagen som står på tröskeln av internationaliseringsprocessen, som har en global affärsidé, som söker internationell tillväxt eller vill stärka sin konkurrenskraft ute i världen.
Finpro skapar nätverk för sina kunder och samarbetsparter både på lokal nivå och på internationell nivå. Vi hjälper våra kunder att hitta den rätta marknaden i rätt tid och med ett konkurrenskraftigt koncept, samt med sina produkter och tjänster. Vårt omfattande internationella nätverk är en unik kombination av expertis inom det finländska företagsfältet, inom olika branscher och på lokala marknader. Över 240 experter arbetar vid våra 37 verksamhetsställen i närmare 31 olika länder.

Finpro är en registrerad förening som grundades år 1919 av finländska företag. Våra medlemmar består av ca 550 finländska företag, Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland samt Teknologiindustrin. Finpro är som public-private-aktör en del av arbets- och näringsministeriets koncern och verkar i intensivt samarbete med aktörer inom det finländska innovationsekosystemet, såsom med NTM-centralerna, Tekes och utrikesministeriet.