Education Export Finland

Tule mukaan Education Export Finlandiin!

Ohjelma on avoin koulutusalan yrityksille ja oppilaitoksille, jotka hakevat kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Mistä Education Export Finland -ohjelmassa on kyse?

Education Export Finland (EEF) on vuonna 2015 toimintansa käynnistänyt koulutusviennin kasvuohjelma, joka kokoaa yhteen ja verkottaa alan suomalaiset toimijat. Tavoitteenamme on suomalaisen  koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla.

EEF etsii kohdemarkkinoilta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toimii  ovenavaajana ja luo kansainvälisiä yhteistyöverkostoja jäsentensä liiketoiminnan edesauttamiseksi. Education Export Finland vahvistaa Suomen hyvää mainetta koulutusratkaisujen tarjoajana.

EEF on jatkoa vuonna 2011 toimintansa aloittaneelle kansalliselle Future Learning Finland -koulutusvientiklusterille.

Education Export Finland -jäsenyys

Education Export Finland – koulutusvientiohjelma on suunnattu suomalaisille  yrityksille ja oppilaitoksille, joilla on yhteistyöhalukkuutta,  kiinnostusta ja kykyä kansainväliseen liiketoimintaan sekä valmiutta lähteä mukaan toteuttamaan ja kehittämään suomalaista koulutusvientiä.

Ohjelmaan voivat  liittyä osaajat, joilla on:
  • Koulutusvientiin soveltuva tuote, palvelu tai konsepti
  • Kansainvälistä toimintaa tai aikomus kansainvälistyä
  • Halu kasvattaa liiketoimintaansa

Education Export Finland -koulutusvientiohjelma  tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja ja etuja:

  • Verkottumistilaisuudet kotimaassa ja kohdemarkkinoilla
  • Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
  • Teemaseminaarit ja työpajat
  • Jäsenillat
  • Jäsenten näkyvyyden tukeminen Education Export Finlandin kanavissa ja tapahtumissa
  • Konkreettisia esimerkkejä jäsenille tarjottavista näkyvyyspalveluista ovat: jäsenyrityksen näkyvyys ohjelman verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä esittelymateriaaleissa alan messuilla. Jäsenyrityksillä on myös oikeus käyttää Education Export Finland -jäsenlogoa omissa materiaaleissaan.

Education Export Finland -ohjelma on jäsenmaksuton.

Education Export Finlandin jäsenyritysten ja  -organisaatioiden tarjonnan löydät osoitteesta www.eduexport.fi

Koulutusvientiliiketoiminta kasvuun

Suomella on loistavat mahdollisuudet kasvaa koulutusviennin kärkimaaksi. Suomalaiselle koulutusratkaisuille on kysyntää, mutta tähän mennessä se ei ole kohdannut tarjontaa optimaalisella tavalla. Hyvien tuotteiden ja palveluiden  lisäksi koulutusliiketoiminnan menestystä tukevat kilpailukykyinen koulutusjärjestelmämme ja sen erinomainen maine. 

Suomalainen koulutusvienti tulee nostaa uudelle tasolle. Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin vahvaa yhteistyötä. Finpron operoima Education Export Finland – koulutusvientiohjelma on luotu tukemaan kasvutavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja

Tutustu Education Export Finlandin toimintaan osoitteessa www.eduexport.fi